lesy title

Spolupráce s Klubem českých turistů

Milí návštěvníci Orlických hor,
na vyznačených trasách v oblasti lesů spravovaných Správou Kolowratských lesů můžete spatřit nové instalované turistické cedule. Od května 2023 spolupracujeme s Klubem českých turistů a podporujeme značení a údržbu turistických tras. Přejeme Vám spousty krásných zážitků při Vašich výletech v Orlických horách.

Správa Kolowratských lesů

 Cedule SKL