lesy title

Ostatní služby


Valtra

Správa Kolowratských lesů dále nabízí na základě odborných kvalifikací, technického vybavení a zkušeností provozního personálu další služby:

 • Výkon odborného lesního hospodáře všem typům vlastníků lesa.
 • Výkup dřeva na odvozním místě i na pni.
 • Nákup lesa včetně lesního pozemku.
 • Prodej sadebního materiálu – prostokořenného smrku ztepilého z vlastních lesních školek drobným vlastníkům lesa do lesní oblasti 25 – Orlické hory.
Drobné služby s adaptéry na traktoru VALTRA N154ED:
 • Vyvážení dřevní hmoty vyvážecím vozíkem PFANZELT do 8 m3 (12,5 t) na náklad.
 • Oprava nezpevněných cest neseným grejdrem HERCULES SUPER. Hutnění cest vibračními deskami. Vyhrnování sněhu pluhem ROTE.
 • Frézování sněhu frézou KAHLBACHER o záběru 2,70 m.
 • Odvoz sypkých i ostatních materiálů traktorovým vlekem PRONAR do 10 t na náklad.
 • Nakládka nakladačem QUICK se lžící na sypké materiály.
 • Čištění příkopů ramenem MC CONNEL.
 • Přibližování dlouhé dřevní hmoty navijákem PFANZELT 7,2 t.

Ceny všech služeb na základě smluvního ujednání.

Kontaktní osoba

Ing. Ladislav Hromádko, Ph.D.
Telefon: +420 734 757 843
E-mail: hromadko@kolowrat.com

Operátor lesnické techniky

Marian Feichtinger
Telefon: +420 734 757 840

Lesní školky
lesni-skolka-720p.jpg
Správa Kolowratských lesů provozuje též tři lesní školky, ze kterých je každoročně vykrýváno cca 50% objemu zalesňování smrku ztepilého z osiva nasbíraného v rámci lesní správy.