lesy title

Projekt – Lesnická technika pro výchovu porostů

Opatření: 8
Podopatření: 8.6
Operace: 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
Název projektu: Lesnická technika pro výchovu porostů
Registrační číslo žádosti: 22/015/08610/452/000680
Rok realizace: 2023

Popis projektu: Projekt řeší nákup vyvážeče (forwarderu) jako součást harvestorového uzle pro práci v předmýtních porostech obhospodařovaného lesního majetku ve specifických podmínkách Orlických hor. Pořizovaný stroj účelně zefektivní obhospodařování lesního hospodářského celku a přispěje k plnění decenálních úkolů v předmýtních výchovných těžbách. Dále bude realizován nákup štípacího stroje na palivové dříví. Jedná se o stroj na podvozku, který bude zajišťovat výrobní proces výroby palivového dříví převážně z listnatého dříví. Kompletní realizací projektu bude zčásti zajištěna nezávislost na dodavatelích prací a rovněž vzniklo 1 nové pracovní místo.

Cíl projektu: Cílem projektu nákupu vyvážeče a štípacího stroje na palivové dříví do oblasti Orlických hor a podhůří je efektivnějších zajištění výrobních procesů na obhospodařovaném lesním majetku.
Nákupem předmětu projektu bude řešena problematika:

  1. Úspora finančních prostředků vůči vynaloženým nákladům za poskytnutí cizí služby a zajištění přidané hodnoty u vytěženého dříví (v případě výroby sortimentu palivového dříví štípacím strojem).
  2. Nezávislost na dodavatelích prací, flexibilnost v rámci plánování prací a zajištění kvality práce vlastním zaměstnancem.
  3. Zvýšení produktivity práce a kvalitnějšího zajištění dodržování předpisů BOZP.
  4. Operativní řešení krizových situací a kalamitních stavů v lesích.
  5. Zajištěn předpoklad pro kvalitnější ochranu lesního majetku před nepříznivými biotickými či abiotickými vlivy.

Informativní plakát k projektuk náhledu zde.

 Logo EU OP Rybarstvi 2014 2020 barevna varianta