lesy title

Realizace projektu Projekt 2020 SKR z Operačního programu rybářství

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o podporu ze dne 27. 10. 2020, v souladu s § 14 zákona c. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Metodickým pokynem finančních toku programu spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 - 2020, v souladu s podmínkami Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce z Operačního programu Rybářství 2014 - 2020. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název veřejné zakázky: Projekt 2020 SKR
Registrační číslo žádosti: CZ.10.2.102/2.2/1.0/21_018/0001263

Místo realizace projektu:

  • Sádky Opočno - 517 73, Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou

Popis projektu: Rekonstrukce sádek a rozvodů vody na sádkách, rekonstrukce zpevněné plochy, pořízení prubního plotu a lodě.
Podporované cíle projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.

 Logo EU OP Rybarstvi 2014 2020 barevna varianta