lesy title

Realizace projektu 2018 z Operačního programu rybářství

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o podporu ze dne 23. 4. 2018, v souladu s § 14 zákona c. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Metodickým pokynem finančních toku programu spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 - 2020, v souladu s podmínkami Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce z Operačního programu Rybářství 2014 - 2020. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název veřejné zakázky: Projekt 2018
Registrační číslo žádosti: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_012/0000670

Místo realizace projektu:

  • 517 73 Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
  • 552 24 Velká Jesenice, okres Náchod
  • 552 03 Spyta, okres Náchod
  • 544 42 Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov
  • 544 01 Kohoutov, okres Trutnov

Popis projektu: Projekt se zabývá modernizací provozu Kolowratského rybářství.
Podporované cíle projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury

 Logo EU OP Rybarstvi 2014 2020 barevna varianta