lesy title

Pořízení automobilu do 3,5 tuny a zlepšení hygienických podmínek


Dotace je poskytnuta na základě žádosti o podporu ze dne 2.11.2015, v souladu s § 14 zákona c. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Metodickým pokynem finančních toku programu spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 - 2020, v souladu s podmínkami Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce z Operačního programu Rybářství 2014 - 2020. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název veřejné zakázky: Pořízení automobilu do 3,5 tuny a zlepšení hygienických podmínek

Registrační číslo žádosti: CZ.10.5.110/5.3/0.0/15_001/0000025

Místo realizace projektu: 517 73 Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou

Popis projektu: Projekt zahrnuje výměnu stávajícího dopravního prostředku využívaného pro dopravu výrobků ze zpracovny ryb za nový. Nový dopravní prostředek by měl být úspornější a měli by u něj být nižší provozní náklady. Pořízení lapače hmyzu zlepší zabezpečení provozu zpracovny před vnikáním hmyzu na zpracovnu ryb .

Podporované cíle projektu:
Investice, modernizace a inovace zpracovatelských kapacit.

 

logo EU