lesy title

Modernizace zařízení SKR Opočno


Dotace je poskytnuta na základě žádosti o podporu ze dne 2.11.2015, v souladu s § 14 zákona c. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Metodickým pokynem finančních toku programu spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 - 2020, v souladu s podmínkami Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce z Operačního programu Rybářství 2014 - 2020. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Název veřejné zakázky: Modernizace zařízení SKR Opočno
Registrační číslo žádosti: CZ.10.2.102/2.2/1.0/15_001/0000027
Místo realizace projektu: 517 73 Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
Popis projektu: Projekt je rozdělen na několik samostatných akcí.

1. Sítě do rybářského provozu - Pořízení 3 ks podložních sítí, 2 ks vrhacích sítí a 1 ks vatky do rybářského provozu. Sítě budou sloužit k odchytům ryb během výlovů a na sádkách.

2. Dopravní prostředky - Pořízení 3 ks automobilů s celkovou hmotností do 3,5 tuny. Mělo by se jednat o jeden terénní pickup, jedno malé nákladní auto s ložnou plocho a třístranným sklápěčem a jedno auto s ložnou plocho a přepravní kapacitou alespoň 6 osob.

3. Dmychadlo - Pořízení dmychadla pro okysličování vody na sádkách.

4. Kombinované lovící zařízení - Pořízení kombinovaného lovného zařízení, které bude využíváno při výlovech rybníků.

5. Rekonstrukce hlavní budovy na sádkách v Opočně - výměna oken, rekonstrukce sociálního zázemí pro zaměstnance, zřízení malé kuchyňky, rekonstrukce podlah.

6. Drobné stavební práce - Přestavba jedné sádky na sádkách Rozkoš bez zásahů do hlavních konstrukčních prvků, rekonstrukce přívodního potrubí vody a obnovení povrchu komunikace na sádkách v Opočně, rekonstrukce výpustního zařízení na rybníku Mošna.

7. Lodní motory - Pořízení 2 ks lodních motorů s výkonem do 5 kW .

Podporované cíle projektu:
1) Zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického rozvoje.
2)Úspora spotřeby el. energie v akvakultuře, ekologicky šetrnější akvakultura, účinnější využívání zdrojů.
3)Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.

 Logo EU OP Rybarstvi 2014 2020 barevna varianta