lesy title

Les, kůrovec a my

České lesy zažívají kalamitu historických rozměrů. V současné době však společnost stále dostatečně nevnímá závažnost problému ve vztahu k lesům. Pokud jste vlastníci lesa či lidé, kterým není osud lesů lhostejný, máte příležitost se od lesníků dozvědět více informací k tomuto tématu. Bližší informace naleznete zde.