lesy title

Zákaz rozdělávání ohňů

Milí návštěvníci Orlických hor,
 s ohledem na sucho v lese Vás žádáme o dodržování zákazu rozdělávání ohňů a kouření na lesních pozemcích. V posledních dnech docházelo k častému porušování v oblasti Kačenčina šenku. Dodržováním tohoto omezení vyplývajícího z lesního zákona předcházíte vzniku požárů. Děkujeme za respektování protipožárního opatření a ochranu lesa. Více informací.

pozar