lesy title

Omezení vstupu do Kolowratských lesů

Vážení návštěvníci Orlických hor!

Ve dnech 17. - 18. 10. 2019 bude omezen pohyb veřejnosti po Kolowratských lesích v Orlických horách z důvodu konání společných loveckých akcí a zajištění bezpečnosti návštěvníků hor. Respektujte prosím zákazy vstupu do ohrožených lokalit na dobu pro tyto akce vymezenou. Vybrané úseky budou viditelně označeny cedulemi na dobu nezbytně nutnou pro bezpečný průběh akcí.

Správa Kolowratských lesů děkuje za pochopení.

omezeni vstupu

Vloženo dne 9. 10. 2019